Privaatsuseeskirjad

Meie teenuseid kasutades või veebilehte külastades nõustute Te järgmisega: 

1 Andmeturve:

Palun arvestage meie turvalisust kinnitava avalduse tingimustega 

2. Suhtlus Teiega:

  • Iga kord, kui Te meie teenust kasutate, võime me saata Teile E-kirja, SMS-sõnumi või helistada Teile tellimuse kinnitamiseks ja soovitud kaupadega või teenustega seotud küsimustes läbirääkimiseks. Meie teenust kasutades oleme Teiega kokku leppinud, et olete omal vabal tahtel teinud tahteavalduse, millega lubate oma isikuandmeid töödelda (edaspidi nõusolek). Olete andnud nõusoleku töödelda andmeid mahus, moel ja määral, mis on kirjeldatud allpool. Teie nõusolek ei ole kirjalik üksnes seetõttu, et vorminõude järgmine ei ole andmetöötluse erilise viisi tõttu võimalik. Jätame enesele õiguse saata Teile aeg-ajalt E-kirju meie veebilehte, tooteid ja teenuseid puudutavate ja meie arvates oluliste uudistega. Teil on võõrandamatu õigus millisel iganes ajahetkel tasuta ja ilma põhjendamiseta keelata Teid käsitlevate andmete töötlemine järgides vastavates sõnumites toodud juhiseid või võttes ühendust meie töötajaga, kelle kontaktteave on toodud allpool.
  • Osana meie kvaliteedikontrollist salvestame mõningaid telefonikõnesid, mille osapooleks on meie töötaja. See on vajalik, et vastata Teie teenindusootustele ja tagada parim teeninduskvaliteet ning olla võimelised seda kontrollima.
  • Me võime kasutada Teie isiklikku teavet, et saata Teile E-posti, SMS-i või telefoni teel teenuseid puudutavat müügireklaami, mis võiks meie arvates Teid huvitada. Neist teatistest on Teil õigus millisel iganes ajahetkel tasuta ja ilma põhjendamata keelduda, järgides vastavates sõnumites toodud juhiseid või võttes ühendust meie töötajaga, kelle kontaktteave on toodud allpool.

3. Jagatud teave:

Sellel veebilehel kogutud teave kuulub ainult meile. Me ei müü, rendi ega avalda muul moel Teie isiklikku teavet kolmandatele osapooltele ilma Teie nõusolekuta, välja arvatud järgnevatel juhtudel: 

  • See veebileht kasutab külastajate käitumisandmeid koguvat tarkvara Speed-Trap. Neid andmeid kogutakse anonüümseks muudetult ja kasutatakse turunduse ning optimeerimise huvides. Kõikide külastajate andmed salvestatakse kasutusprofiili koostamiseks, kasutades selleks anonüümset kasutaja ID-d. Sel eesmärgil võidakse andmete salvestamiseks kasutada küpsiseid, kuid ainult anonüümsel kujul. Kogutud andmeid ei kasutata külastajate tuvastamiseks ja seda ei seostada mis tahes isikliku teabega.
  • Me avaldame Teie isiklikku teavet selleks volitatud kolmandale osapoolele üksnes seadusega ettenähtud juhtudel.
  • Me võime palgata muid firmasid meile teenuseid osutama, sealhulgas näiteks krediitkaardimaksete töötlemine. Nendel firmadel on ligipääs Teie isiklikule teabele ulatuses, mis on vajalik nende tööülesande täitmiseks ja mitte mingil muul eesmärgil. Nad on seotud konfidentsiaalsuslepinguga mitte avaldada mis tahes teavet muudel eesmärkidel.
  • Me võime edastada oma klientide andmebaasi selles sisalduva isikliku teabega kolmandale osapoolele, kes omandab meie ettevõtte või veebilehe teenuse aktsiapaki või kontrollpaki liitumise, omandamise, reorganiseerimise teel või muul, üksnes seadusega ettenähtud moel.

4. Lingid:

Meie veebileht sisaldab linke muudele veebilehtedele. Palun arvestage, et me pole vastutavad muude veebilehtede privaatsuskäitumise eest ning soovitame lugeda iga külastatava, isiklikku teavet koguva veebilehe privaatsuseeskirju.

5. Küpsised:

Küpsis on tärkidentifikaator, mille me salvestame Teie kõvakettale läbi veebibrauseri, millega Te meie veebilehte külastate. See võimaldab meie süsteemil Teid tuvastada, kui taaskülastate meie veebilehti ja seeläbi parendada Teile osutatavat teenust. Küpsiseid võidakse kasutada ka meie veebilehe kõige sagedamini külastatavaid osasid puudutava teabe kogumiseks. Seda liiklusinfot saab kasutada meie veebilehe sisu täiustamiseks ja selle kasutamise lihtsustamiseks. Kui soovite meie küpsiseid hüljata, saate oma brauseri vastavalt konfigureerida.

6. Teie isikliku teabe kustutamine:

Me ei saa kustutada Teie isiklikku teavet sisaldavat kontot 6 aasta vältel pärast viimast interaktsiooni meiega (selleks võib olla müügitehing või muu meievaheline suhtlus nõustajate või veebisaidi vahendusel). Seda seetõttu, et me võime vajada ligipääsu ajalooandmetele regulatiivsetel eesmärkidel ja äriaruannete huvides.

7. Küsimused:

Kui teil on küsimusi selle privaatsuseeskirju või Teie isikliku teabe kasutamise kohta või kui soovite, et lõpetaksime Teie teabe kasutamise mis tahes moel, palun kirjutage aadressil: poliis@carglass.ee

8. Selle poliisi muudatused:

Kui me otsustame käesolevat privaatsuseeskirju muuta, postitame me tehtud muudatused sellele leheküljele, nii et olete alati teadlikud, millist teavet me kogume, kuidas me seda kasutame ja millistel tingimustel me seda avaldame.

Broneerige aeg internetis

Kiireks ja lihtsaks kokkusaamiseks

Broneerige aeg


Võtke meiega ühendust

Helistage meile E-R 9.00-18.00 numbril 1720 või +372 614 2110.

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube