Juriidilised märkused

Selle veebilehekülje kasutamisel kohalduvad Teile käesolevad üldtingimused sõltumata sellest, kas olete klõpsanud veebilehel olevat linki "Üldtingimused". Teie tähelepanu on veebilehel nendele linkidele juhitud, mistõttu loeme, et Te pidanuksite nimetatud üldtingimusi tähele panema ja nendega tutvuma.

Teenuse osutamise leping

Meie poolt pakutavatele sõidukiklaasi parandus- ja vahetusteenustele kohaldatavad lepingutingimused on järgmised:

 1. Me teostame, tuginedes käesoleva lepingu punktidele, sõidukiklaasi parandus- ja/või vahetustöid.
 2. Leping on sõlmitud Teie kui sõiduki valdaja ja meie vahel.
 3. Te võtate omal vabal tahtel enesele kohustuse Teie või Teie esindaja poolt tellitud teenuste eest tasuda meile Teile esitatud arve alusel.
 4. Kui Teil on kaskokindlustus, võite olla kohustatud tasuma omavastutusosa. Omavastutuse täpse ulatuse sätestab Teie kindlustuspoliis. Kui Te pole omavastutuse summat meile juba tasunud, tuleb see tasuda hiljemalt sõidukiklaasi paranduse või vahetamise valmimise hetkeks, kui me pole teistmoodi kokku leppinud.
 5. Kui Teie kindlustusselts keeldub mis tahes põhjusel meie poolt Teile osutatud teenuse ja/või kauba eest maksmast, kaasaarvatud juhul, kui oleme Teid kindlustusseltsi nimel teavitanud, et kindlustusselts hüvitab Teie nõude, jääb meie poolt esitatud arvete tasumise kohustus Teie kanda.
 6. Kuni ei ole teistmoodi ja üheselt äratuntavalt kokku lepitud, on maksevormiks ettemaks. Kuni oma kohustuse täieliku ja kohase täitmiseni ei ole Te omandanud õigusi teenusele ja/või kaubale.
 7. Me püüame alati tagada kliendi rahulolu. Kui Teil on pretensioone ja soovite esitada kaebust meie teenuse kohta, helistage palun numbril 6 142 115 või kirjutage klienditeenindusele aadressil Windrox OÜ, Pärnu mnt. 160B, 11317 Tallinn või saatke E-kiri info@carglass.ee
 8. Te kinnitate, et teie sõiduk on enne meie poolt mistahes tööde ettevõtmist Teiega koos üle kontrollitud ja töökaardil näidatud vigastused vastavad tegelikkusele.

Intellektuaalne omand

Allpool kujutatud kaubamärgid kuuluvad firmale Belron Hungary Kft., Zug Branch ja on litsentseeritud osaühingule Windrox.

Kõik käesoleva veebilehe intellektuaalse omandi õigused, kaasa arvatud autoriõigus ja kaubamärgid, on reserveeritud ning ilma intellektuaalse omandi omaniku eelneva kirjaliku nõusolekuta on mis tahes kaubamärgi või muu intellektuaalse omandi reprodutseerimine või kasutamine keelatud. Nõndasamuti on ilma meie kirjaliku nõusolekuta keelatud sellele veebisaidile linkimine.

Kõnede salvestamine

Osana meie kvaliteedikontrollist salvestame mõningaid telefonikõnesid, mille osapooleks on meie töötaja. See on vajalik, et vastata Teie teenindusootustele ja tagada parim teeninduskvaliteet ning olla võimelised seda kontrollima

Üldine

Käesolevad üldtingimused tuginevad Eesti õigusel.

Broneerige aeg internetis

Kiireks ja lihtsaks kokkusaamiseks

Broneerige aeg


Võtke meiega ühendust

Helistage meile E-R 9.00-18.00 numbril 1720 või +372 614 2110.

 • Facebook
 • Twitter
 • YouTube